Amdan Cyngor Wrecsam

Os ydych chi’n Arweinydd uchelgeisiol a blaengar, yna gallai Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam fod y lle perffaith i chi.

Ynghylch Wrecsam

Ynghylch y rôl

Rydym yn chwilio am unigolyn arbennig i arwain ein sefydliad ac i adeiladu ar ein llwyddiant wrth i ni fynd ar gam nesaf ein taith.