Amdan Cyngor Wrecsam

Os ydych chi’n Arweinydd uchelgeisiol a blaengar, yna gallai Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam fod y lle perffaith i chi.

Ynghylch Wrecsam

Ynghylch y rôl

Cryfhau ein gwasanaethau er budd plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed